Bóc mẽ chiêu thức trục lợi bảo hiểm

Bóc mẽ chiêu thức trục lợi bảo hiểm

L.H | Theo BHXH Việt Nam, trong quá trình tổ chức thực hiện, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho thấy tình trạng lạm dụng, trục lợi với nhiều hình thức...