Bitcoin - biến tướng và hệ lụy

Bitcoin - biến tướng và hệ lụy

KHÁNH HUYỀN | Như báo chí đã thông tin, cơn sốt tiền Bitcoin đang tiếp tục lây lan trong cộng đồng. Thống kê trên thế giới có khoảng 9.000 loại tiền ảo khác nhau. Bitcoin chiếm hơn 50% giao dịch, hiện những...