Giá lợn tăng mạnh, do đâu?

Giá lợn tăng mạnh, do đâu?

Hạ An | Theo thông tin từ Chuyên trang xúc tiến thương mại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện giá lợn hơi xuất buôn cho thương lái tại chuồng dao động từ 43.000 – 45.000 đồng...