Ngân hàng cần thêm một lát cắt thân hữu?

Ngân hàng cần thêm một lát cắt thân hữu?

Minh Đức | Thị trường đang đón loạt giao dịch giảm bớt sở hữu chéo giữa các tổ chức tín dụng. Và dù ít được đề cập đến, tín dụng chéo cũng là một dòng chảy đáng chú ý...