Nhiều ngân hàng tăng giá USD

Nhiều ngân hàng tăng giá USD

Linh Linh | Tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng 10 đồng trong khi tại một số ngân hàng thương mại, giá đồng bạc xanh cũng được tăng tới 22 đồng so với sáng qua.