Thị trường xe hơi vào cuộc đua giảm giá

Thị trường xe hơi vào cuộc đua giảm giá

Ng.Nga | Không nằm ngoài dự báo, thị trường xe hơi tháng 6 bắt đầu cuộc đua giảm giá với mức giảm lên đến 100 triệu đồng. Đặc biệt, các dòng xe của Mỹ có đợt giảm giá...