Nghề duyệt bài đăng Facebook

Nghề duyệt bài đăng Facebook

Mai Anh | Sarah Katz, một quản trị viên của Facebook, kể lại, cô phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng xem mọi thứ, từ ảnh khiêu dâm tới bạo lực.