“Mòn mỏi” chờ ngân hàng tăng vốn

“Mòn mỏi” chờ ngân hàng tăng vốn

Trần Thúy | Rõ ràng, nhu cầu tăng vốn của các nhà băng ở thời điểm hiện tại là hiển hiện, tuy nhiên, việc ngân hàng có thực hiện thành công hay không lại là một vấn đề khác...