Coinbase - tâm điểm cơn bão Bitcoin

Coinbase - tâm điểm cơn bão Bitcoin

Hà Thu | Số người dùng của sàn Coinbase đã tăng gấp đôi so với đầu năm, thậm chí cuối tháng 11, họ có lúc nhận tới 100.000 khách hàng mới một ngày.