Xuất khẩu đã cán mốc 80 tỷ USD

Xuất khẩu đã cán mốc 80 tỷ USD

Hạ An | Tính đến hết ngày 15/5, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 82,63 tỷ USD, tăng 18,7% (tương ứng tăng 13,02 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.