Áp khung lợi nhuận để tránh “hét giá” BOT

Áp khung lợi nhuận để tránh “hét giá” BOT

Hà Mai | Nhiều chuyên gia ủng hộ đề xuất xây dựng một khung tỷ suất lợi nhuận đối với các dự án BOT chỉ định thầu để đảm bảo lợi ích cho cả nhà nước, nhà đầu tư...