Áp lực kép đè lên lạm phát

Áp lực kép đè lên lạm phát

LINH TÂM | Giá cả đang chịu áp lực kép, đó là buộc phải tăng vì tác động từ thế giới và vì tâm lý nặng nề kích thích tăng. Chính phủ khẳng định lạm phát năm nay hoàn...