Trung Quốc công bố nội các mới

Trung Quốc công bố nội các mới

Minh Anh | Tại phiên họp toàn thể Quốc hội Trung Quốc khóa 13 ngày 19/3, các đại biểu đã thông qua đề xuất các thành viên Quốc vụ viện (Chính phủ) của Thủ tướng Lý Khắc Cường...