U23 Việt Nam: Xúc động giây phút thượng cờ trên nóc nhà Đông Dương

.

 

Your browser does not support the video tag.
Nguồn: congly.vn